Tabacs D'Orient & D'Outre Mer Societe Anonyme

Başta Eski Osmanlı Toprakları Olmak Üzere Orta Doğu ve Uzak Doğu Ülkelerinde Tütün Üretimi ve Ticareti Yapmak Üzere Fransa Merkezli Olarak Kurulan Şirkete Ait 5 Mart 1928 İhraç Tarihli 100 Frank Nominalli Bir'lik Hamiline Hisse Senedi. Fransa Borsa Fiskalli.