Mimarlık ve Mühendislik Tarihimiz

(İnhisarlar Umum Müdürlüğü) Adana Tütün Bakım Evi ve Tütün Fabrikası Stok Deposu Avan Projesi. Ölçek: 1:500. Müteşebbis ve Mühendis Semih Yedievli Kaşe ve İmzasını ve 1955 Tarihli Onay Kaşesini İçermektedir. Net Ebat: 850x480mm. Haliyle. Son Derece Detaylı ve Çerçevelemeye Müsait. Tütün ve Tütün Mamülleri Sanayii.