Cumhuriyet Döneminde Azınlıklar

1914 Yılında İstanbul'da Doğan Linda Abraham İsimli Çok Büyük İhtimalle Türk Musevisi Bir Bayan Öğrencinin Atina Fransızca Okulu'nca (Ecole Française D'Athens) Bakalorya Derecesinde Kabul Edildiğini Gösterir 1932 Tarihli Fransızca Muvakkat Belge. İkinci Dünya Savaşında Yunanistan'ı İşgal Eden Nazi Kuvvetleri İlk İş Olarak Büyük Ekseriyeti Osmanlı Döneminden Kalma Musevi Cemaati'ni Hedef Almıştır.