Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret

Merkezi Şam'da Olup, Halep, Trablus, Bağdat ve Kahire'de de Şubeleri Olan Yahya M.Tevfik Hibri Ticarethanesine Ait ve 1950'lere Tarihlenen Arapça Ticari İçerikli Mektup.