OySA Niğde Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Oyak ve Sabancı Holding Ortaklığında Kurulan Bu Çimento Üretim Şirketi Yakın Zamana Kadar Borsa İstanbul'da İşlem Görmüştür. 8.Tertip 'A' Grubu 100.000.000 Lira Nominalli Hamiline Yazılı İkiyüzbin'lik Hisse Senedi. SPECIMEN.