Hattat Rakım el-Huruf ketebeli, celi sülüs istif, ''Rızık Allah'tandır'', 27 Ramazan 1340 tarihli, çerçeveli

44x53 cm