Baskı Hat Celi Talik Yazı ''Ya Hazreti Muhammed Nureddin Cerrahi'' Benefşe Ketebeli

Yazı 17x23 cm