Baskı Hat, Hattat Hamid Aytaç'ın Sülüs Nesih Hilye Levhası, IRCICA 1993 Yılı Ayrı Basım

34x48 cm