Baskı Hat Talik Besmele Hattat Tahsin Kurt Ketebeli

14x31 cm