Osmanlıda Devlet Yönetimi

Erken dönem Divan-i Hat ile düzenlenmiş Nüfus Tezkiresi Düzenlenme tarihi 1274 (1858) tezkire harcı 7 Kuruştur. Tepede Sultan Abdülmecit Hanın Sağ tarafında Çiçek figürü bulnan tuğrası görülmektedir.